Akupunktur

Ordet akupunktur kommer från latinets acus som betyder nål och pungere som betyder att sticka.

Akupunktur har använts inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år och kom till Sverige på 1960-talet. Avsikten med behandlingen är att påverka energiflödet i kroppen och med hjälp av tunna nålar eller moxa (värme) stimulera akupunkturpunkterna som ligger på meridianerna för att nå energetisk balans.