Coachande samtal

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva. Det bygger på tron om människans egen inre förmåga och kraft att skapa positiva förändringar och att få ut mer av sin inneboende potential. Att kärleksfullt ta ansvar för att skapa det liv man längtar efter.